Winkelwagentje

Aanmelden

Gegevensregister

 

Gegevens over leden

Waarvoor houden we je gegevens bij?

·         Ledenadministratie

·         Ledenverzekering

·         Communicatie met de leden:

o   Bezorgen ledenblad

o   Bezorgen digitale nieuwsbrief

o   Bezorgen uitnodigingen

o   Bezorgen ledenvoordelen

Wat is de rechtsgrond?

·         Onderlinge toestemming (gekoppeld aan lidmaatschap)

·         Gerechtvaardigd belang

Welke gegevens houden we bij?

·         Naam en voornaam

·         Adres

·         Geboortedatum

·         Contactgegevens (telefoon, gsm, mailadres)

Waar houden wij die gegevens bij?

·         Korpus, de online database van kwb vzw

·         Gebruikerslijst op www.kwbzandvoorde.be 

Wat doen we met de gegevens?

·         Registreren

·         Raadplegen

Hoelang bewaren we de gegevens?

·         Tot 2 jaar na stopzetten lidmaatschap

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

·         Enkel Korpusverantwoordelijke en webmaster kan in het ledenprogramma/gebruikerslijst op de website werken (beveiligd met een paswoord).