Winkelwagentje

Aanmelden

Wijkcentrum Kasteel Zandvoorde vzw

De vereniging heeft tot doel het beheer van het centrum 't Kasteel alsook een gelegenheid te bieden aan jongeren en volwassenen om in het centrum ontspannende en vormende vrijetijdsbesteding te beoefenen. Wij nemen en steunen ook initiatieven die ertoe bijdragen voor jongeren en volwassenen culturele activiteiten te scheppen. Tot slot willen wij de Zandvoordse bevolking zo goed mogelijk over allerlei punten informeren.